Općenito

Profile

Redmine Admin

  • Korisničko ime: admin
  • Registrirano: 06/04/2024
  • Zadnja prijava: 06/24/2024

Predmeti

Otvoreno Zatvoreno Ukupno
Assigned issues 0 0 0
Prijavljeni predmeti 0 0 0

Aktivnosti

06/05/2024

05:59 AM Promocije Wiki promjena: Wiki (#2)
Redmine Admin
05:59 AM Promocije Wiki promjena: Wiki (#1)
Redmine Admin
05:58 AM Promocije test: test2
test2 Redmine Admin
05:57 AM Promocije test: RE: test1
rrr Redmine Admin
05:57 AM Promocije test: test1
tet1 Redmine Admin

06/04/2024

01:37 PM Promocije Akcija na RFID opremu
Akcija na RFID opremu Redmine Admin

Izvoz u: Atom